Vi starter opp torsdag 09.01.20 kl 1830.

kommunelokalet i Sande. Gamle og nye medlemmer er velkommen!