Fredag, Mars 25, 2022
Welcome! This is your first blog post. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title.

Nyheter fra NMF

Landsmøtet: fremtiden i fokus

Det 40. ordinære landsmøte i NMF er over, og konklusjonen fra delegatene virker å være entydig: Vi står sterke og stødige sammen.

Landsmøtet: Klar stemme

Landsmøtet til Norges Musikkorps Forbund vedtok i dag fire politiske uttalelser. Disse vil brukes aktivt som en rettesnor for videre arbeid både nasjonalt og regionalt.

Søk
Driftes av Styreportalen AS