Styret

STYRET

Styret

Haavard Lersbryggen
LEDER
Tlf: 93488647
E-post: haavard.lersbryggen@outlook.com
Svein Undrum
Nestleder
Telf: 92401915
E-post; svein@undrum.net
Styremedlemmer:
Bjørg Elisabeth Guthus
Silje Sageng Ryen
Vera Skeide

Varamedlemmer:
Svein Steffensen
Lene Beate Bjørge
Søk
Driftes av Styreportalen AS